Polish Chinese (Simplified) Dutch English German Hungarian

Usługi

Jako specjaliści w inżynierii materiałowej, oferujemy: projektowanie i wykonanie konstrukcji, cięcie wodą, cięcie plazmą, obróbkę CNC, gięcie oraz inne formy obróbki materiałów metalowych i niemetalowych. Realizujemy projekty o dowolnym wolumenie ilościowym.

Doświadczony zespół Synergy Technologies Sp. z o.o. cechuje profesjonalizm oraz kreatywność w podejściu do realizowanych zadań. Prace nad projektami odbywają się w oparciu o metodykę design thinking, w której główny nacisk położony jest na funkcjonalność tworzonego rozwiązania.

Czytaj więcej...

Wykorzystuje strugę wody z domieszką ścierniwa, która pod wpływem nadzwyczajnie wysokiego ciśnieniu (89 000 PSI) pozwala na przecinanie i obróbkę szerokiego asortymentu materiałów – od bardzo cienkich folii począwszy, na materiałach o grubości 200mm kończąc.

Czytaj więcej...

Polega na topieniu i wyrzucaniu metalu ze szczeliny cięcia silnie skoncentrowanym plazmowym łukiem elektrycznym o dużej energii kinetycznej, jarzącym się między elektrodą nietopliwą a ciętym przedmiotem.

Czytaj więcej...

Pozwala na szybkie, precyzyjne i wysoce powtarzalne wykonanie złożonych kształtów.

Czytaj więcej...

W zakres usług świadczonych przez spółkę wchodzą również inne formy obróbki materiałów metalowych i niemetalowych.

Czytaj więcej...