Polish Chinese (Simplified) Dutch English German Hungarian

Usługi

Jako specjaliści w inżynierii materiałowej, oferujemy: projektowanie i wykonanie konstrukcji, cięcie wodą, cięcie plazmą, obróbkę CNC, gięcie oraz inne formy obróbki materiałów metalowych i niemetalowych. Realizujemy projekty o dowolnym wolumenie ilościowym.

Polega na topieniu i wyrzucaniu metalu ze szczeliny cięcia silnie skoncentrowanym plazmowym łukiem elektrycznym o dużej energii kinetycznej, jarzącym się między elektrodą nietopliwą a ciętym przedmiotem.

Cięcie plazmą stanowi dobry wybór w przypadku obróbki materiałów metalowych (do 60mm grubości), podczas której liczy się precyzja oraz prędkość (do 10 m/s). Precyzja jest osiągana za sprawą wysokiego ładunku energii, który kierowany strumieniem powietrza plazmowego, umożliwia szybkie przecinanie materiału przy zachowaniu wąskiej szczeliny. Dzięki temu ograniczyć można ubytki w materiale, zachować wysoką precyzję i powtarzalność procesu, jak również wysoką wydajność produkcyjną. Technologia opisywana może być również wykorzystywana do żłobienia materiału, bez przecinania jego konstrukcji. Pozwala ona na szybkie i precyzyjne wykonywanie żłobień o dowolnym kształcie i głębokości.