Polish Chinese (Simplified) Dutch English German Hungarian

Produkcja powtarzalna

Kolejną dziedziną, w które specjalizuje się Synergy Technologies Sp. z o.o., jest realizacja produkcji powtarzalnej. W oparciu o bogate doświadczenie w zakresie inżynierii materiałowej (w obszarze materiałów metalowych i niemetalowych), jesteśmy w stanie realizować projekty obejmujące produkcję powtarzalną, cechujące się wysokim wolumenem produkcyjnym.

W oparciu o posiadane doświadczenie, zespół Synergy Technologies Sp. z o.o. jest w stanie realizować kompleksowo projekty wytwórcze z zakresu inżynierii materiałowej.

Zarówno z uwagi na infrastrukturę, jaką dysponuje, jak też dotychczasowe realizacji będąc rzetelnym i pewnym partnerem biznesowym, spółka jest w stanie realizować zadania produkcyjne na każdym etapie mapy drogowej dla przedmiotu zamówienia.

Możliwości organizacyjne, zasoby kadrowe oraz sprzętowe pozwalają na prowadzenie prac od wczesnego projektu po wyrób końcowy. W efekcie czego Klient otrzymuje gotowy produkt, zgodny z jego potrzebami i oczekiwaniami. Na każdym etapie Klient może brać aktywny udział w zakresie kształtowania produktu końcowego, jednocześnie nie będąc zmuszonym do ponoszenia wzmożonych nakładów finansowych, związanych z zatrudnieniem wykfalifikowanego personelu, czy też zakupów inwestycyjnych w zakresie zasobów sprzętowych.

Zaletami takiego rozwiązania, poza oczywistymi oszczędnościami, są: stała kontrola nad jakością wytwarzanych rozwiązań, wsparcie wysoko wykfalifikowanego zespołu specjalistów (inżynierów, architektów, specjalistów z zakresu ICT, robotyki, automatyki, sensorów, mechaniki, mechatroniki, elektroniki), wysoka jakość produktów, terminowość realizacji, optymalizacja czasu Klienta.

Podczas gdy profesjonaliści z zespołu Synergy Technologies Sp. z o.o. czuwają nad należytą realizacją projektu oraz procesu wytwórczego, Klient zyskuje oszczędności finansowe oraz czasu, które może zaangażować w działania poszerzającego zakresu funkcjonowania jego podmiotu na rynku krajowym, czy też międzynarodowym.

Doświadczenie, jakim dysponuje zespół Synergy Technologies Sp. z o.o., znajduje również zastosowanie w aspekcie wdrażania produktów na rynki zagraniczne. Wiele spośród zrealizowanych projektów było skierowanych do odbiorców właśnie z zewnętrznych rynków. Stanowi to wartość dodaną szczególnie dla tych Klientów, którzy planują ekspansję eksportową.

Powierzenie realizacji projektu jednemu partnerowi biznesowemu, w pełnym jego zakresie zadaniowym, zapewnia Klientowi kontrolę oraz wysoką jakość efektów osiąganych.

Nasze realizacje

Rozwiązanie dedykowane dla lotnictwa lekkiego i ultralekkiego, pozwalające na szkolenie pilotów i kadetów lotnictwa na dowolnym statku powietrznym. W ramach prowadzonych prac powstały 2 warianty urządzenia - stacjonarny i mobilny. Symulator wykorzystuje parametry lotu pobrane z rzeczywistych maszyn latających.