Polish Chinese (Simplified) Dutch English German Hungarian

Synergy Technologies Sp. z o.o. jest członkiem Podkarpackiego Powiązania Kooperacyjnego Klastra Lotnictwa Lekkiego i Ultralekkiego. Powstało ono z inicjatywy Stowarzyszenia B-4 (które pełni role Koordynatora), oraz Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza, będącej jednostką naukowo-badawczą. Do chwili obecnej Powiązanie przyciągnęło nowe podmioty do współpracy zarówno z Polski, jak i z Czech i Słowacji.. Na dzień dzisiejszy Podkarpacie Powiązanie Kooperacyjne tworzy 39 podmiotów, w tym :

  • 26 przedsiębiorstw (MŚP),
  • 6 jednostek naukowo – badawczych,
  • 1 instytucja otoczenia biznesu,
  • 6 innych członków (stowarzyszenia, klastry)

Ideą powiązania było i jest skupienie przedsiębiorstw działających w tej samej branży, które dotychczas działały osobno. W dobie globalizacji zarówno mikro, jak i małemu przedsiębiorstwu bardzo trudno jest odnieść sukces z uwagi na brak wystarczających środków na zakup nowoczesnych urządzeń i stworzenia bazy badawczo-rozwojowej tylko dla własnych potrzeb.

Głównymi zaletami obecności w Kastrze Lotnictwa Lekkiego i Ultralekkiego są oszczędności związane z podziałem kosztów. Kooperacja sprzyja promocji firmy na wydarzeniach, w których promuje się całe zrzeszenie. Zapewniony jest także większy dostęp do szkoleń, doradztwa, jak również wiedzy, którą posiadają inni członkowie. Pozwala to na szybszy i efektywniejszy rozwój przedsiębiorstwa, na czym korzystają jego pracownicy, współpracownicy, a także odbiorcy usług. Dodatkowym atutem jest konkuperacja, za sprawą której, firma zyskuje nowe i cenne doświadczenia oraz konsekwentnie poszerza zakres swojej działalności.