Polish Chinese (Simplified) Dutch English German Hungarian

Synergy Technologies Sp. z o.o. jest członkiem Podkarpackiego Powiązania Kooperacyjnego Klastra Lotnictwa Lekkiego i Ultralekkiego. Ideą powiązania było i jest skupienie przedsiębiorstw działających w tej samej branży, które dotychczas działały osobno. Głównymi zaletami obecności w Kastrze Lotnictwa Lekkiego i Ultralekkiego są oszczędności związane z podziałem kosztów. Kooperacja sprzyja promocji firmy na wydarzeniach, w których promuje się całe zrzeszenie. Zapewniony jest także większy dostęp do szkoleń, doradztwa, jak również wiedzy, którą posiadają inni członkowie. Pozwala to na szybszy i efektywniejszy rozwój przedsiębiorstwa, na czym korzystają jego pracownicy, współpracownicy, a także odbiorcy usług.