Polish Chinese (Simplified) Dutch English German Hungarian

Usługi

Jako specjaliści w inżynierii materiałowej, oferujemy: projektowanie i wykonanie konstrukcji, cięcie wodą, cięcie plazmą, obróbkę CNC, gięcie oraz inne formy obróbki materiałów metalowych i niemetalowych. Realizujemy projekty o dowolnym wolumenie ilościowym.

Pozwala na szybkie, precyzyjne i wysoce powtarzalne wykonanie złożonych kształtów.

Dzięki wyspecjalizowanym urządzeniom, wyposażonym w sterowanie cyfrowe, możliwe jest zaprogramowanie dowolnego kształtu, który następnie będzie podlegał realizacji w materiale zamontowanym na stanowisku roboczym. Dzięki nieograniczonym możliwościom programistycznym, przy użyciu tego procesu można wykonać dowolny element w materiale o różnej strukturze wewnętrznej. Obróbka CNC pozwala na modelowanie kształtu elementu w technice 3D. Jednocześnie pozwala na optymalizację kosztów produkcyjnych oraz czasu niezbędnego na realizację poszczególnych egzemplarzy.