Polish Chinese (Simplified) Dutch English German Hungarian

Rozwiązanie z zakresu automatyzacji i robotyzacji dla zastosowań przemysłowych. Umożliwia grupowanie określonej partii desek w zadane grupy (palety). Wykorzystuje do tego celu chwytaki sterowane pneumatycznie, które pozwalają na przenoszenie określonych przedmiotów we wskazane miejsce, a następnie dokonywany jest ich montaż.

Przedmiotem projektu było stworzenie automatycznego rozwiązania dla konstrukcji palet EURO przeznaczonych do transportu ładunków. Rozwiązanie stanowi element linii logistycznej dla jednego z czołowych producentów sprzętu AGD w Polsce.

Zespół inżynieryjny podmiotu miał za zadanie opracować operacyjnie funkcjonalne rozwiązanie w postaci zautomatyzowanego robota, które pozwoliłoby na sprawne składanie palet. Cechami kluczowymi dla rozwiązania były: krótki czas składania, wysoka powtarzalność, niezawodność i precyzja działania.

Konstrukcja urządzenia musiała być dostosowana do ciągu technologicznego pod kątem rozmiarów. Równocześnie musiała zapobiegać możliwościom zablokowania z powodu niewłaściwego ustawienia elementów do złożenia.

Prędkość realizacji zadań z kolei musiała być dopasowana do zapotrzebowania na odpowiednią liczbę palet transportowych.

Automat poza składaniem palet, musiał również zawierać możliwość ich dalszego transportu w celu załadunku towarem na kolejnym punkcie linii technologicznej.

Z wyżej określonych powodów, rozwiązanie, de facto, łączy w sobie funkcjonalność kilku niezależnych urządzeń – zautomatyzowanej linii składającej oraz robota podajnikowego.

W efekcie realizacji zadania stworzono urządzenie, które jest w stanie zaspokoić zapotrzebowanie na paletyzację wytworzonych produktów w cyklu logistycznym, na dowolnym poziomie ilościowym. Z uwagi na przemyślaną konstrukcję, urządzenie jest proste w obsłudze (również serwisowej) oraz niezawodne w zakresie realizowanych prac.

Po pozytywnych wynikach testów roboczych (użytkowych), rozwiązanie zostało dostarczone do Klienta. W zakres zadania wchodziły również prace wdrożeniowe oraz z zakresu szkolenia obsługi stanowiska wytworzonego.