Polish Chinese (Simplified) Dutch English German Hungarian
×

Uwaga

Simple Image Gallery Pro Notice: Joomla!'s /cache folder is not writable. Please correct this folder's permissions, clear your site's cache and retry.

Rozwiązanie dedykowane dla lotnictwa lekkiego i ultralekkiego, pozwalające na szkolenie pilotów i kadetów lotnictwa na dowolnym statku powietrznym. W ramach prowadzonych prac powstały 2 warianty urządzenia - stacjonarny i mobilny. Symulator wykorzystuje parametry lotu pobrane z rzeczywistych maszyn latających.

Projekt służył opracowaniu nowej konstrukcji dla symulatora lotu. Zgodnie z założeniami, konstrukcja miała powstać w dwóch wariantach – stacjonarnym oraz mobilnym. Opracowane symulatory miały rozwiązać problem w kilku obszarach. Do pierwszego należało zwiększenie dokładności odwzorowania charakterystyki lotu jednostek lekkich i ultralekkich. Element ten jest istotny dla procesu szkolenia pilotów z wykorzystaniem symulatorów lotu. Kolejny problem stanowił rozmiar symulatora – większość konstrukcji, ze względu na skomplikowaną budowę oraz spore rozmiary, nie nadaje się do transportu. Takie rozwiązanie w znaczący sposób ogranicza możliwości użytkowe tego rodzaju sprzętu, który odgrywa istotną rolę w procesie szkolenia pilotów. Stanowiło to przyczynę dla powstania wersji mobilnej symulatora – posiadającej mechanizację, która pozwala na realne odwzorowanie parametrów i jednocześnie – będące łatwym w transporcie. Następną, niezwykle istotną kwestią, jaką miał rozwiązać ten projekt, jest zwiększenie bezpieczeństwa w środowisku pilotów lekkich i ultralekkich jednostek latających. Wykorzystanie opracowanych symulatorów ma za zadanie zwiększyć kompetencje i umiejętności pilotów oraz efektywnie wspierać proces kształcenia nowych adeptów pilotażu w obszarze wskazanych jednostek latających.

W obszarze realizacji, Synergy Technologies Sp. z o.o. była odpowiedzialna za opracowanie i skonstruowanie układu mechanicznego, podstawy oraz pozostałych elementów konstrukcji obu symulatorów. Zespół inżynieryjny spółki musiał zaprojektować całość konstrukcji w oparciu o dostarczone przez Klienta dane. Opracowanie projektu dla konstrukcji i poszczególnych rozwiązań mechanicznych, było poprzedzone dokładnymi analizami przedmiotu projektu, jak również elementów związanych z charakterystyką lotu. W wyniku analiz okazało się, iż nie występują na rynku rozwiązania mechaniczne, które mogłyby zapewnić pożądane parametry dla ruchu platformy. Z tego powodu podjęto decyzję o opracowaniu własnej konstrukcji dla siłowników. Dodatkowym argumentem była kwestia bezpieczeństwa i wygody dla użytkowników rozwiązania. W wyniku poczynionych działań możliwym było opracowanie konstrukcji siłownika spełniającego wszystkie parametry, jakie były postawione przed tym elementem. Dodatkowo opracowano dedykowany system rozłożenia punktów instalacyjnych dla siłowników. Dzięki czemu można było uzyskać odzwierciedlenie charakterystyki. W ramach projektu, spółka była odpowiedzialna za zaprojektowanie oraz wykonanie całej konstrukcji symulatorów.

W wyniku działania został zrealizowany pełny proces opracowania, od etapu analizy przedmiotu i jego otoczenia, poprzez wykonanie projektu konstrukcji, kończąc na jego realizacji. Umożliwiło to stworzenie dwóch wersji symulatora lotu konstrukcji lekkich i ultralekkich, przy czym jedna z nich jest mobilna, zatem może być przetransportowane w dowolne miejsce, bez potrzeby wykorzystania specjalnych środków, czy nakładów związanych z demontażem i ponowny złożeniem na miejscu.

{gallery}symulator-lotu{/gallery}