Polish Chinese (Simplified) Dutch English German Hungarian

Innowacyjne rozwiązanie w postaci elektronicznego systemu, poprawiające efektywność treningu pływackiego. Jego idea opiera się na zastosowaniu modułu sterującego sygnałem świetlnym (wyświetlany za pomocą taśmy z diodami LED, rozłożonej wzdłuż dna basenu), sterowanym za pomocą urządzenia mobilnego. Rozbudowana liczba wariantów dla treningów pozwala na dopasowanie do umiejętność i potrzeb indywidualnych trenującego.

Celem realizacji projektu było stworzenie innowacyjnego rozwiązania, wspomagającego trening pływacki. Obecnie dostępne urządzenia nie pozwalają bowiem na efektywny rozwój zawodnika, nie tylko pod kątem siły, ale również wyćwiczenia właściwych odruchów i zachowań, które mają niezwykle istotny wpływ na osiągane wyniki.

Zasadniczym problemem projektu było opracowanie metody dla komunikacji pomiędzy pływakiem, a systemem. Komunikacja miała być prosta, czytelna i niezakłócająca cyklu treningowego. Po analizie procesu treningowego w wodzie, zespół projektowy doszedł do wniosku, że najskuteczniejszym rozwiązaniem będzie rozłożona na dnie niecki basenowej taśma LED o wskazanej specyfikacji. Zgodnie z poczynionymi założeniami dobrano materiał o pożądanej specyfice roboczej. Następnie połączono taśmę z opracowanym modułem sterującym, co pozwoliło na stworzenie innowacyjnego rozwiązanie w postaci elektronicznego systemu treningowego dla pływaków.

Na system składa się:

a. Moduł sterujący (zasilanie akumulatorowe Li-Ion) wraz z urządzeniem mobilnym, pełniącym funkcję wyświetlacza i konfiguratora
b. Taśma wyświetlająca o długości basenu
c. Zestaw ciężarków z mocowaniami, który zapewnia właściwe ułożenie taśmy wzdłuż dna basenu oraz zabezpiecza ją przed przesuwaniem się

Taśma jest przystosowana do zanurzenia pod powierzchnią wody, dzięki odpowiednio zaprojektowanym punktom i ciężarkom – nie przesuwa się po dnie, lecz zachowuje właściwą (pierwotnie ułożoną) pozycję. Poza tym konstrukcja taśmy jest odporna na uszkodzenia mechaniczne i chemiczne, tym samym gwarantując pełne bezpieczeństwo użytkownikom, a jej elastyczność przekłada się na wygodę użytkowania i przechowywania - może zostać zwinięta do małych rozmiarów. Nie wymaga prac serwisowych, utrzymaniowych, itp. Moduł sterujący, kieruje ruchem punktu świetlnego, który widoczny jest od startu do końca odcinka. Możemy określić pożądany poziom, do którego chcemy dążyć – w zakresie tempa i czasu potrzebnego do pokonania długości basenu lub ich ciągu. Ponad to możemy przypisać modułowi sterującemu parametry pływania (charakterystykę) konkretnej osoby, zawodnika – bądź trenowanego, bądź rozpoznawalnego w tej dyscyplinie (np. Michael Phelps).

Realizacje

Symulator lotu


Trenażer dla pływaków


Pojazd inspekcyjny


Latarka SLX3-32