Polish Chinese (Simplified) Dutch English German Hungarian

Usługi

Jako specjaliści w inżynierii materiałowej, oferujemy: projektowanie i wykonanie konstrukcji, cięcie wodą, cięcie plazmą, obróbkę CNC, gięcie oraz inne formy obróbki materiałów metalowych i niemetalowych. Realizujemy projekty o dowolnym wolumenie ilościowym.

Proces obróbki materiałów metalowych, do którego wykorzystujemy zautoamtyzowaną prasę hydrauliczną o nacisku do 80t. Dzięki komputerowemu sterowaniu możliwe jest wykonywanie dużej liczby elementów o tych samych parametrach konstrukcyjnych, co stanowi istotną zaletę dla produkcji seryjnej.

Centrum podajnikowe pozwala na przyśpieszenie realizacji procesu obróbki. Dzięki pełnej automatyzacji i komputerowemu sterowaniu można uzyskujemy optymalizację kosztów, a całym procesem steruje jeden człowiek. Stanowisko pozwala na gięcie zarówno materiałów o przekroju okrągłym, jak i płaskim – rury i profile.